On Som?

Coordenades GPS més properes al Circuit d'Automodelisme de Mollerussa

E 0.86823

N 41.61670

Direcció GPS:

GRANJA ESCOLA / PARC DE LA SERRA